Marla Miljödialog kombinerar gedigna miljökunskaper med kompetens inom processledning och ledarskap. På miljösidan har vi specialkompetens främst inom klimat, avfall och konsumtion. Den egna kompetensen kompletteras vid behov genom samarbete med andra konsulter. Vi har ett stort kontaktnät, med stora möjligheter till samarbeten och kunskapsutbyte.

 

Våra uppdrag kan delas in i fem grupper:

Läs mer om hur vi arbetar under Våra tjänster.

 

Marla Miljödialog drivs av Maria Larsson. Hon genomför uppdragen själv eller med stöd av samarbetspartners eller egna medarbetare.