Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Nätverk och samarbeten

Att nätverka och samarbeta är ofta nödvändigt för att kunna arbeta effektivt för en hållbar utveckling. Vi stärker ofta vår egen kompetens genom samarbeten med andra konsultföretag.


Tillsammans med Karl-Erik Grevendahl Development stöttar och driver vi nätverket Lunds klimatallians. I nätverket samlas företag som arbetar aktivt med klimatfrågan samt hållbar utveckling i stort.


Ett spännande samarbete är med Mikom. Vi har tillsammans utvecklat ett koncept kring grundläggande miljöutbildning. Utbildningen bygger på en blandning av föreläsning, reflektion och dialog. Vi samarbetar också kring andra typer av utbildningar och uppdrag.


Vi har också ett gott samarbete med D.Ekstrand, framför allt i projekt kopplat till avfall och cirkulär ekonomi.


Marla Miljödialog är medlem i Hållbar Utveckling Skåne. Det är en partipolitiskt obunden, ideell förening som arbetar för ett Skåne som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Maria Larsson är sammankallande för Hållbar Utveckling Skånes nätverk för att förebygga avfall. Nätverket samlar offentliga och privata aktörer som vill arbeta aktivt för att minska avfallsmängderna. Nätverket träffas fyra gånger per år.