Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Moderator för konferenser och seminarier

Moderatorn för en konferens eller ett seminarium blir en länk mellan åhörare och talare, så att programmet för seminariet följs och syfte och mål uppnås. Vi har vana av att leda konferenser och seminarier både på plats och digitalt. Engagera oss gärna tidigt i planeringen, så kan vi bidra med vår kunskap och erfarenhet om hur konferensen eller seminariet kan bli lyckat. Vi åtar oss gärna såväl samtalsledning i det lilla formatet som moderering av den större konferensen med flera inblandade.


Moderatorskapet ingår ofta som en del i ett uppdrag, men här presenteras några mer renodlade moderatorsuppdrag.


Slutkonferens Cirkulär ekonomi i Kronobergs och Kalmar län, digitalt, Region Kronoberg


Halvtidskonferens Cirkulär ekonomi i Kronobergs och Kalmar län, Region Kronoberg 


Storkseminarium, Skånes ornitologiska förening


Förebygga avfall – inte en avfallsfråga! Almedalen, Hållbar Utveckling Skåne


Författarsamtal, Kristianstads bokfestival, Kristianstads kommun


Tänk om plast, Länsstyrelsen i Skåne län