Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Miljöutbildning och inspiration

Vi bidrar med kunskap om miljö och hållbar utveckling och inspirerar till eget ansvarstagande och utveckling. Det ingår ofta som en del i andra uppdrag men kan också genomföras som ett renodlat miljöutbildningsuppdrag. Det kan vara en grundläggande miljöutbildning eller mer specifikt om hur medarbetarna förväntas jobba med till exempel minskad klimatpåverkan i praktiken. 

 

I filmserien Resurssmart samhälle kan du få ett smakprov på vår pedagogik. Du kan också använda filmerna som inspiration till exempelvis en workshop om hur er verksamhet kan bli mer resurssmart.


Exempel på uppdrag:


Öka takten uppför trappan, Avfall Sverige. Målet med projektet var att utveckla ett koncept för hur man kan informera och inspirera kommun- och förvaltningsledningar om förebyggande av avfall, i syfte att få igång eller öka takten i kommunens förebyggandearbete. Information och inspiration om förebyggande av avfall paketerades så att det blir lätt att använda för exempelvis en avfalls- eller miljöstrateg.


Utbildning för förebyggandecoacher, Avfall Sverige. Tillsammans med Avfall Sverige har vi tagit fram och genomfört en tvådagars utbildning i att kunna coacha verksamheter i att förebygga avfall. Utbildningen vänder sig framför allt till kommunal verksamhet men även regionförbund, länsstyrelser och företag har deltagit. Kursen har hittills genomförts fem gånger. 


Klimatutbildning för trafikverkare, konsulter och entreprenörer, Trafikverket. Trafikverket har utvecklat riktlinjer och arbetssätt för hur klimatpåverkan ska minska i investeringsprojekt. Det fanns ett stort behov av att nå ut med information både internt och externt om hur klimatarbetet ska bedrivas. Ett utbildningsmaterial togs fram i form av målgruppsanpassade bildspel som finns dels på intranätet för internt bruk och dels på hemsidan för konsulter och entreprenörer. Utbildningsinsatser genomfördes också via Skype och vid fysiska möten.


Grundläggande miljöutbildning, Nosaby församling Svenska kyrkan. En halvdags miljöutbildning för anställda i församlingen. Syftet var att öka kunskapen om miljöfrågor och ge inspiration till att minska arbetsplatsens miljöpåverkan. Teori varvades med diskussioner och övningar.