Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Konsultuppdrag

Konsultuppdrag som handlar om att minska klimatpåverkan eller mängden avfall dominerar vårt referenser. Vi är drivande inom att utveckla arbetsmetoder för att förebygga avfall. Tillsammans med branschorganisationen Avfall Sverige håller vi utbildningar för förebyggandecoacher. Våra uppdrag handlar också om hållbar konsumtion, framför allt i betydelsen resurssmart konsumtion, och klimatanpassning.

Karaktäristiskt för uppdragen är att de oftast innehåller någon form av processledning, i kombination med faktasamling eller annan typ av utredning. Vi använder ofta workshopbaserade metoder som ett väldigt kraftfullt redskap för minskad miljö- och klimatpåverkan. 

Särskilt roligt är att se människor skapa ny kunskap och utvecklas tillsammans. Det kan vara kunskap om den egna organisationen, där var och en sitter på sin pusselbit, men ingen har helheten. Det kan också vara kunskap om en gemensam samhällsfråga, där människor från olika organisationer behöver mötas för att formulera mål och hitta lösningar, som till exempel klimatfrågan.  Allra roligast är att se tankar och ord bli till handling, vilket vi vill bidra till. 

Läs mer om olika sorters konsultuppdrag: