Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Konsulttjänster miljö och klimat

Vi vill hjälpa er att åstadkomma en faktisk förändring för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Vi kombinerar kompetens inom miljö, processledning och ledarskap när vi guidar er i att utvecklas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Företagets lilla format ger ett personligt engagemang i alla uppdrag, samtidigt som ett stort kontaktnät öppnar upp för breddad kompetens när det behövs.


Miljö- och klimatutredningar


Fristående eller som en del av en utvecklingsprocess kan mindre eller större miljö- och klimatutredningar göras, främst inom frågor kopplat till minskad klimatpåverkan, klimatanpassning, förebyggande av avfall och hållbar konsumtion. Det kan till exempel handla om en förstudie inför ett större projekt eller sammanställning av goda exempel eller fakta för inspiration och fördjupad analys.


Processledning för minskad miljöpåverkan


Miljö- och klimatarbete innebär ofta en förändringsprocess och då är processledning viktig. Processledning handlar om att skapa ett gemensamt lärande och utveckling i en organisation, i ett projekt eller mellan olika organisationer. Det kan handla om att arrangera en enstaka workshop eller finnas med som stöd i en längre utvecklingsprocess. Vi planerar och genomför processen utifrån väl beprövade metoder för förändringsarbete.


Projektledning för miljöprojekt


Vi hjälper kunden att formulera och nå sina mål inom uppsatta ramar. Vi stöttar med att ta fram och implementera en handlingsplan, att gå från ord till handling. Uppföljning behövs för att veta var verksamheten befinner sig – är den på väg mot målen – och vi hjälper till att utarbeta en strategi för detta.


Miljöutbildning och inspiration för minskad miljö- och klimatpåverkan


Vi bidrar med kunskap om miljö och hållbar utveckling och inspirerar till eget ansvarstagande och utveckling. Det ingår ofta som en del i andra uppdrag men kan också genomföras som ett renodlat miljöutbildningsuppdrag. Det kan vara en grundläggande miljöutbildning eller mer specifikt om hur medarbetarna förväntas jobba med till exempel minskad klimatpåverkan i praktiken. 


Moderator för konferenser och seminarier


Moderatorn för en konferens eller ett seminarium blir en länk mellan åhörare och talare, så att programmet för seminariet följs och syfte och mål uppnås. Vi har vana av att leda konferenser och seminarier både på plats och digitalt. Engagera oss gärna tidigt i planeringen, så kan vi bidra med vår kunskap och erfarenhet om hur konferensen eller seminariet kan bli lyckat. Vi åtar oss gärna såväl samtalsledning i det lilla formatet som moderering av den större konferensen med flera inblandade.