Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Förebyggande av avfall

Oj så mycket avfall det blir alldeles i onödan! Verksamhetsavfall av olika slag på grund av
felbeställningar, dålig logistik, dålig tidsplanering och så vidare. Hushållsavfall i onödan för att vi
handlar för mycket, beställer fel, glömmer vad vi redan har handlat, frestas av erbjudanden och
mode... Titta på vår inspirationsfilm och få en glimt av hur vi hjälper verksamheter att minska
avfallet och på våra filmer om det resurssmarta samhället!


Vi hjälper våra kunder att jobba strukturerat och verksamhetsintegrerat med att förebygga avfall
som en del av verksamhetsutvecklingen.


Exempel på uppdrag:

 

Förebyggandecoachning, VA Syd. Uppdraget innebar att coacha tre verksamheter i Burlövs och Malmö kommuner i att minimera sitt avfall. Två workshops genomfördes per verksamhet för lokalvården och skolköksorganisationen i Burlöv samt för fritidsförvaltningen i Malmö. Resultatet från workshoparna sammanställdes och analyserades.

 

Minska avfallet i vården, NSR. Uppdraget innebar att coacha vårdboenden i NSR:s ägarkommuner, för att minska verksamheternas avfallsmängder. Totalt coachades fyra vårdboenden och en daglig verksamhet. I uppdraget ingick att leverera ett förslag till hur NSR kan arbeta vidare med insatser för att förebygga avfall i kommunala verksamheter.


Öka takten uppför trappan, Avfall Sverige. Målet med projektet var att utveckla ett koncept för hur man kan informera och inspirera kommun- och förvaltningsledningar om förebyggande av avfall, i syfte att få igång eller öka takten i kommunens förebyggandearbete. Information och inspiration om förebyggande av avfall paketerades så att det blir lätt att använda för exempelvis en avfalls- eller miljöstrateg.


Översta steget – minskad användning av plast, Hållbar Utveckling Skåne. Tre kommunala verksamheter coachades i att minska sin plastanvändning och sitt plastavfall, med utgångspunkt från Avfall Sveriges metod för att förebygga avfall. Deltagarna fick lära sig metoden och applicera den på plast. Projektet innehöll också seminarier för att sprida projektets erfarenheter.


Gotlands besöksnäring plastbantar, Länsstyrelsen i Gotlands län. Uppdraget innefattade planering och genomförande av två seminarier på temat plastbantning. Huvudmålgrupp var besöksnäringen på Gotland. En workshop hölls för arbetsgruppen för Almedalsveckan, för att ta fram en strategi för att minska plastanvändningen.


Tillsammans med Avfall Sverige utbildar vi förebyggandecoacher, för att få fler personer som kan stötta verksamheter i att minska sina avfallsmängder. Vi utgår bland annat från den metod som vi har tagit fram åt Avfall Sverige för hur verksamheter kan minimera avfallet. Metoden beskrivs i en handbok som kan beställas genom Avfall Sverige (gratis för medlemmar). Se även länken ovan Metod för att förebygga avfall.


Mer information om att förebygga avfall hittar ni på hemsidan Översta steget.